Search

Meghívó - Alakuló ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülésére

2019. október 23. napján 11:30 órára

Helyszín: Faluház földszinti (jobb oldali) terme

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.)


Napirend

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről és a megbízólevelek átadása

Előadó: Lupták Ernő István, a Helyi Választási Bizottság elnöke


2. Az önkormányzati képviselők eskütétele és az esküokmányok aláírása

Eskükivevő: Lupták Ernő István, a Helyi Választási Bizottság elnöke


3. A polgármester eskütétele és az esküokmány aláírása

Eskükivevő: Lupták Ernő István, a Helyi Választási Bizottság elnöke


4. Alpolgármester választás titkos szavazással, eskütétel

Előadó és eskükivevő: Adorján András polgármester


5. Döntés a leköszönő polgármester végkielégítéséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester és dr. Filep Julianna jegyző


6. A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző


7. Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester és dr. Filep Julianna jegyző


8. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


Leányfalu, 2019. október 17.

Adorján András sk.

polgármester

LEÁNYFALU NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELÉRHETŐSÉG:

2016, LEÁNYFALU MÓRICZ ZSIGMOND ÚT 126.

 

KÖZPONTI TELEFONSZÁM:

+36 26 383 014

 

KÖZPONTI FAX: +36 26 383 363

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:

 

HÉTFŐ: 14 ÓRÁTÓL - 18 ÓRÁIG

 

SZERDA: 8 ÓRÁTÓL - 12 ÓRÁIG

               14 ÓRÁTÓL - 16 ÓRÁIG

 

PÉNTEK: 8 ÓRÁTÓL - 12 ÓRÁIG