top of page

Állattartók figyelem!

Tisztelt Leányfalui Állattartók!


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata szeretne indulni a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Felelős állattartás elősegítése” című pályázaton.

A pályázat keretében az önkormányzat támogatást igényelhet arra, hogy segítséget nyújtson a település lakóinak tulajdonában lévő ebek, macskák állatorvos által elvégzett ivartalaníttatására, a pályázat keretében ivartalanításra kerülő állatok veszettség elleni védőoltására és/vagy transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére.

Az állattulajdonos/állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Figyelemmel az állatvédelmi szabályokra és a felelős állattartásra, a nem kívánt szaporulat kezelésének leghatékonyabb módja az ivartalanítás. Összhangban a Kormány állatvédelmi célkitűzéseivel és a terület prioritássá emelésével, a pályázati kiírás a felelős állattartás népszerűsítését, a nem kívánt állatszaporulat megállításának elősegítését célozza.

Tekintettel a pályázat benyújtási határidejére, kérem, hogy mindazon állattartók, akik szeretnének támogatást igényelni a fent megjelölt célokra,


2021. június 11. napján (pénteken) 12:00 óráig


legyenek szívesek ügyfélfogadási időben befáradni a Polgármesteri Hivatalba, s olvasható módon, sajátkezűleg kitölteni a mellékelt adatbejelentő ívet. A határidő jogvesztő! Fontos, hogy ez a lehetőség csak a Leányfalun lakó állattartók által vehető igénybe a helyben működő állatorvos(ok) által végzett, fent megjelölt szolgáltatásokra, s csak abban az esetben, ha a településünk pályázata sikeres lesz.


Leányfalu, 2021. április 29.


Tisztelettel:

Adorján András sk.

polgármester


Igényfelmérő ív

bottom of page