top of page

Álláshirdetés - Szentendre

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szentendrei Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§ (4) bekezdésében foglalt feladatok, a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatok ellátása. A városban működő térfigyelő kamerák kezelése. Kerékbilincselési feladat ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Közszolgálati szabályzatban foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

· Magyar állampolgárság,

· Cselekvőképesség,

· Büntetlen előélet,

· Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.,

· MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete,

· B kategóriás jogosítvány,

· szakképesítés hiányában tanulmányi szerződés megkötése mellett közterület-felügyelői szakképzettség megszerzésének vállalása

· a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

· kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· szentendrei, kistérségi helyismeret

· közterület-felügyelői munkakörben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal

· iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata

· nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jámbor Ferenc nyújt, a 06/20-972-7965 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Jámbor Ferenc részére az allas@ph.szentendre.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 6 hónap.A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság parkolóőr/segédfelügyelő munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű munkajogviszony, próbaidő 3 hónap

Munkavégzés helye: Szentendre város közigazgatási területe

Ellátandó feladatok:

· Szentendre Város fizető parkoló területén és a várakozási övezetbe bevont területeken található parkoló-automaták ellenőrzése, a várakozó gépjárművek díjfizetésének ellenőrzése, illetve díjfizetés hiányában pótdíjfizetési felszólítás kiállítása;

· Egyenruhában, szolgálati gépkocsival, és gyalogosan történő járőrszolgálat vagy őrszolgálat keretében hivatalos személy segítőjeként rendészeti feladatellátás, helyszíni intézkedések biztosítása;

· Térfigyelő kamerarendszer figyelése;

· Belső adminisztratív munkavégzés.

· (A munkavégzés helye: Szentendre.)

A munkakörhöz tartozó elvárások:

· B kategóriás jogosítvány

· Okos telefon (PDA) felhasználói ismeret

· Jó kommunikációs képesség

· Felelősségteljes munkavégzésre való készség

· Stressztűrő képesség

· Határozott, ugyanakkor udvarias fellépés

Illetmény és juttatások:

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak, Cafetéria és munkába járás támogatása

Pályázati feltételek:

· magyar állampolgárság,

· cselekvőképesség,

· betöltött 18. életév

· az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 5. § szerinti büntetlenlenség igazolása 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal

· általános iskola 8. osztály végzettség

· munkaszerződés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· segédfelügyelő szakképesítés,

· azonos munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A jelentkezéshez csatolni kell:

· szakmai önéletrajzot

· motivációs levelet

· iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolatát,

· nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 8.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 13.

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának módja: allas@ph.szentendre.hu e-mail címre.

Pályázattal kapcsolatos további információt Jámbor Ferenc nyújt a 0620-972-7965-es telefonszámon.

A munkáltató fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.


A hirdetésekhez tartozó linkek

https://szentendre.hu/kozterulet-felugyelot-keres-a-szentendrei-rendeszeti-igazgatosag/

https://szentendre.hu/a-szentendrei-rendeszeti-igazgatosag-parkoloor-segedfelugyelo-allast-hirdet/

bottom of page