Elfogadott
településszerkezeti terv

2017

Leányfalu Nagyközség

településszerkezeti

terve - 2005

Településfejlesztési koncepció: 

314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 30.§ (5) szerinti vélemények értékelése

Településszerkezeti terv tervezete
Véleményezési dokumentáció

2015

Foster Gyula Nemzeti Örökségvédelem és Vagyongazdálkodási Központ és a Főépítészi és településszervező egyeztetésének emlékeztetője

TAK véleményezési

dokumentáció

Elfogadott helyi

építési szabályzat

2017

Leányfalu Nagyközség településszerkezeti tervének módosítása - 2012

Megalapozó vizsgálat

2015

Környezeti értékelés

HIRDETMÉNY

Településképi Rendelet véleményezéséről

TAK előzetes tájékoztatás

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2005.(XII.29.) számú rendelete

Leányfalu helyi építési szabályzatáról

egységes szerkezetben

Leányfalu Nagyközség településfejlesztési koncepciója - 2015

Örökségvédelmi hatástanulmány

2015

Helyi építési szabályzat tervezete
Véleményezési dokumentáció

2015

TKR Tervezet

Helyi építési szabályzat

HÉSz - TSzT

Helyi építési

szabályzat

dokumentumai

Leányfalu Nagyközség Partnerségi Egyeztetési Szabályzat

Alátámasztó javaslat

2015

Kormányrendelet 38.§

szerinti vélemények értékelése

TKR melléklet