top of page

Elfogadott
településszerkezeti terv

2017

Leányfalu Nagyközség
településszerkezeti
terve - 2005

Településfejlesztési koncepció: 

314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 30.§ (5) szerinti vélemények értékelése

Településszerkezeti terv tervezete
Véleményezési dokumentáció

2015

Foster Gyula Nemzeti Örökségvédelem és Vagyongazdálkodási Központ és a Főépítészi és településszervező egyeztetésének emlékeztetője

TAK véleményezési
dokumentáció

Elfogadott helyi
építési szabályzat
2017

Leányfalu Nagyközség településszerkezeti tervének módosítása - 2012

Megalapozó vizsgálat
2015

Környezeti értékelés

HIRDETMÉNY
Településképi Rendelet véleményezéséről

TAK előzetes tájékoztatás

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2005.(XII.29.) számú rendelete

Leányfalu helyi építési szabályzatáról

egységes szerkezetben

Leányfalu Nagyközség településfejlesztési koncepciója - 2015

Örökségvédelmi hatástanulmány
2015

Helyi építési szabályzat tervezete Véleményezési dokumentáció
2015

Véleményezési dokumentáció

TKR Tervezet

Helyi építési szabályzat
HÉSz - TSzT

Helyi építési
szabályzat
dokumentumai

Leányfalu Nagyközség Partnerségi Egyeztetési Szabályzat

Alátámasztó javaslat
2015

Kormányrendelet 38.§
szerinti vélemények értékelése

TKR melléklet

bottom of page