top of page

MÉRLEG - POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ (Loszmann János polgármester)

 

 

Eltelt 3 év az 5 éves ciklusomból. Talán stílusosabb lett volna a félidőben beszámolót írni az addigi tevékenységemről, de bizony egy ilyen cikk megírása sok idő és abból bizony nekem kevés van. Alpolgármester úr unszolására szántam rá magam, hogy beszámoljak. Sajnos kénytelen vagyok elfogadni azt az érvet, miszerint mai világunkban egy reklám többet ér, mint a szikár, kézzelfogható tények. Szóval a tények:

 

Legnagyobb eredménynek tartom, hogy sikerült az Önkormányzatot 3 év alatt olyan anyagi kondícióba juttatni, melyben 10-15 éve biztosan nem volt. 2014. október 31-én 12.833.603.- Ft-tal vettem át az irányítást és 2017. október 31-én 163.358.270.- Ft tényleges pénzkészlete volt a falunak, a növekedés tehát több mint 12-szeres. Ez különösen annak ismeretében tűnik jó eredménynek, hogy lényeges adóemelés nem volt (medenceadót vezettünk be és a telekadó emelkedett, de csak azon telkeknél, melyekre lakóház építhető, a beépíthetetlen telkek esetében 50%-os adókedvezményt biztosítottunk) és a cikk további részében leírt beruházásokat hajtottuk végre.

 

Útépítés:

Ismerve a falu szörnyű útviszonyait, legfontosabbnak tartottam a járhatatlan földutak szilárd burkolattal történő ellátását. Megválasztásomkor nem mertem kimondani, de úgy gondoltam, talán sikerül a nem szilárd, vagy igen rossz minőségű gyűjtő utakat a ciklus végéig leaszfaltoztatni. Amennyiben valami rendkívüli esemény nem jön közbe, ez sikerülhet.

 

A következő utak kaptak részben vagy egészben aszfalt szőnyeget:

 

 • Napsugár utca (nem végig)

 • Árnyas utca (magán beruházás)

 • Erkel utca

 • Gyöngyvirág utca

 • Kőris utca

 • Viola utca

 • Szendrei Júlia utca

 • Kikelet utca

 • Mátyás király utca (rövid szakasz)

 • Pincehegyi utca

 • Pusztahegyi utca

 • Árvácska utca

 • Jázmin utca

 • Seres utca

 • Orgona utca (rövid szakasz)

 • Cseresznye utca (kritikus szakasz)

 

Az épített utcák vetületi térképen mért, tehát a lejtést nem figyelembe vett hossza kb. 2600 m. A tényleges hossz a meredekséget figyelembe véve 10-20 %-kal lehet több.

 

Szőnyegeztük:

 • Erdész utca

 • Csaba utca

 • Panoráma út

 • Tavasz utca

 • Berkenye utca

 • Vadrózsa utca

 

Vetületi hossz: 2100 m.

 

Zúzott kövezés vagy mart aszfalt:

 

 • Fecske utca

 • Ravasz László utca

 • Nyerge utca

 • Paprét utca

 • Orgona utca

 • Tölgy utca

 • Makkos utca

 • Hársfa utca

 • Rigó utca

 

Kátyúzás: Talán sikerült elérni, hogy az igen rossz minőségű szilárd burkolatú utakon ne legyen veszélyes úthiba. Mind a három évben a falu teljes területére kiterjedő munkát végeztettünk összességében kb. 12 millió Ft-ért.

 

Járda: A 11-es út járdáját javíttattuk részben kátyúzással, de szőnyegezés is történt kb. 300 m hosszan.

 

Útépítési terveink 2018-ban:

 • Rigó utca földes szakasz

 • Pacsirta utca földes szakasz

 • Mókus utca földes szakasz, az összeköttetés megteremtése szilárd burkolaton a Panoráma úttal (Hársfa utca).

 

Jövőre a falu északi végén a járda építése jó esetben a falu végéig, de legalább fél hosszban a hegy felőli oldalon, a kerítés mellett megtörténik.

 

Összességében kb. 120 milliót fordítottunk útépítésre, melyből kb. 30 millió volt pályázati pénz.

 

Régi vágyam volt, hogy Leányfalun legyenek utca névtáblák. Alpolgármester úr segítségével „betábláztuk” a falut. Talán még van hiány, de ma már lehet tudni melyik utcában járunk. A KRESZ táblák kihelyezése folyamatos, sajnos itt is nagy a lemaradás, de legalább megkezdődött a folyamat.

 

HÉSZ:

Elkészült az új Helyi Építési Szabályzat. Ez több mint 10 millióba került. Legnagyobb eredménye, hogy a vegyes övezetek lakóövezetté váltak, így amennyiben van csatorna, lakóházak építhetők a falu szinte egész területén. Üdülő övezet csak az erdővel határos sáv maradt.

 

Csatornázás:

Nagyobb problémától mentesen sikerült befejezni a társulási formában indított csatorna beruházást. Kb. 300 ingatlan kapott lehetőséget a csatornahálózathoz való csatlakozásra. Sajnos a 2007-es tervezés nem volt eléggé átgondolt és maradtak ki a beruházásból fontos részei a falunak, máshol azonban olyanok is bekerültek, melyek költségesek, de kevés ingatlant látnak el.

 

Sport:

Nem gondoltam volna, hogy a szabadtéri fitnesz park beruházásunk ilyen népszerű lesz. A 4,6 millióért kivitelezett sportolási lehetőség nagy látogatottságnak örvend.

Támogatást adtunk a nagy focipálya kerítéséhez és a kis pálya füvesítéséhez. Sajnos ez a beruházás, ahogy sejteni lehetett, a természetes fűvel nem volt sikeres, de talán így is használható. A Röplabda Szakosztály TAO-s pénzből 1,7 milliós beruházást valósított meg a tornatermünkben.

 

Civilek támogatása:

Szinte minden Leányfalun működő szervezet támogatását sikerült növelni, sőt új szervezet is felkerült a támogatottak listájára (Aba-Novák Galéria). Bizonyára több pénzt (kb. 5 millió/év) is elfogadnának és tudnának hasznosítani a szervezetek, de úgy hiszem, Leányfalunak nincs szégyenkeznivalója ezen a téren sem.

 

Hivatali munka:

Belépésemkor ígéretet tettem, hogy egy ügyfélbarát, nyitott hivatalt szeretnék. Érzésem szerint ez sikerült. Engem bejelentés nélkül is mindig megtalálnak és a Hivatal minden megkeresésre, még ha azok az abszurditás határát súrolják, reagál. Törekszünk a bírságolás elkerülésére, sok esetben bizony talán túl jó szívűek is vagyunk. A hivatalban dolgozók létszáma csökkent, ezzel jelentős megtakarítást értünk el. Ez rendkívüli azon tény ismeretében, hogy az állam által ránk kényszerített adminisztrációs terhek nőttek. Most pl. az ASP elektronikus ügyiratkezelési rendszert kell bevezetnünk, melyre való átállás súlyos és sok esetben szinte megoldhatatlan problémát jelent.

 

Pályázatok:

Elmondhatom, hogy minden olyan pályázaton részt vettünk, melyre potenciálisan meghívtak bennünket. Pontos számot nem tudok, de 20-25 pályázatot biztosan beadtunk. A pályázatíráshoz nem vettünk igénybe segítséget, azt mindig a jegyző végezte. A műszaki előkészítést én, ill. a szükséges tervezői gárda csinálta. Eredményességünk talán a kielégítő jelzővel illethető, a befektetett sok munkát figyelembe véve azonban lehetne jobb, de ez sajnos nem rajtunk múlik.

 

Megnyert pályázatok:

 • A Hivatal és a Múzeum hőszigetelése + nyílászárócsere: kb. 66 millió Ft

 • Vis maior út: kb. 30 millió Ft

 • Szociális tűzifa: kb. 3 millió Ft

 • Várépítő pályázat (anyag): kb. 1 millió Ft

 • Közlekedési pályázat (gyermek KRESZ eszközök): kb. 1 millió Ft

 • ASP pályázat: 7 millió

 • Települési Arculati Kézikönyv: 1 millió

 • Múzeum: 2.7 millió

 • I. világháborús emlékmű felújítása: 0.6 millió

 

Minden évben próbáltunk pályázni a régi óvoda energetikájára, eddig sikertelenül (jelenleg is van elbírálás alatt). Útépítésre is több próbálkozásunk volt, legutóbb a Szent Imre herceg útja teljes rekonstrukciójára (63 millió), ez hivatalosan nem nyert. A múlt év májusában pályáztunk a kerékpárút és a sétány szétválasztására lehetőséget adó kerékpárút pályázattal, a mai napig nincs hivatalos válasz. Az óvodabővítésre (Klein villa) beadott pályázatunkra 2016 májusa óta nincs válasz (490 millió, benne van a régi óvoda épület energetikája is) Jelenleg bent van a védőnői szolgálat elhelyezését lehetővé tevő pályázat. Ezen a Varga házban (Alszeghy Kálmán tér) történő megvalósítással pályáztunk 63 millió összeget kérve. Elbírálás alatt van a régi óvoda energetikai felújítási pályázata is kb. 40 milliós értékben.

 

Sorg-villa:

Belépésemkor szörnyű állapotokkal szembesültem. Beázó tető, a teraszon burjánzó erdő, liánnal benőtt ház, évek óta nem irtott növényzet a ház körül. Három év alatt sikerült üzembe helyezni a

házat. Ma már van villany, vannak működő mellékhelyiségek, sőt egy esküvő és egy jótékonysági est alkalmával már a konyha is használatban volt.

Az épület „kinyílt”. A falunak számtalan rendezvénye volt itt, emellett 3 esküvő és 5 filmforgatás termelt anyagi hasznot is. Különösen büszkék lehetünk, hogy az MTVA itt forgatta a Nagyok című sorozatának egyes részeit. Elmondhatjuk, hogy a 3 év alatt 15-20 millió hasznot termelt a villa. A felújítások, tetőjavítás, teraszburkolás, csatorna és víz üzembe helyezés, villany beüzemelés, a rendszeres kaszálás, erdőirtás ezt a pénzt majdnem felélte, de azt hiszem, hogy az Önkormányzat kötelessége a vagyont legalább megőrizni.

A 1004. sz. cserkészcsapat jóvoltából a régi szolgálati lakások is megújultak. Ez nem került a falunak pénzébe, és csak örömöt eredményezett, mert több mint 110 gyerek lelt cserkészotthonra az eddigi használaton kívüli épületben.

Egyéb vagyon:

Meglévő vagyonelemeink állapotát igyekszünk szinten tartani. Az iskola kikerült az Önkormányzat kezéből. 2017. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett a vagyon kezelője is. Igyekszünk odafigyelni, hogy ne romoljon az épületegyüttes állapota. Egyéb épületeinket folyamatosan figyeljük és a szükséges javításokat elvégeztetjük. A szociális bérlakásokra fordítottunk nagyobb összeget (kb. 7 milliót). Ez a Gyulai Pál utcai 3 lakás gázellátása és a Mátyás király úti lakás tetőcseréjét jelenteti. 2017. július 1-jétől a Magyar Állam a „törvény erejével” megkapta a csatornahálózat tulajdonjogát. Ebben benne van a 2015-ös beruházott rész is. Sikerült 3 év alatt két ingatlant térítésmentesen megkapnunk magánszemélyektől (Szőlő utca 1. és Csend u. 11). Ezek értéke kb. 8-10 millió Ft.

Leányfalu felbecsülhetetlen vagyona a faállománya. Tulajdonképpen minden itt lakó elmondhatja, hogy egy erdőben él. Azt hiszem, ez különös kiváltság. Vadgesztenye állományunk 130 körüli egyedszámmal egyedülálló érték. 3 éve permetezés helyett injektálással próbálkoztunk védekezni az aknázó moly ellen. Úgy tűnik sikeres volt, mert 3 év után is alig látható rágáskép a leveleken.  A levélszáradás tápanyaghiányra utal, próbálkozunk ennek a megszüntetésével is. A falu vásárolt egy tűzoltóautót 2,5 millióért, melyet önkéntes tűzoltók rendelkezésére bocsátott az önkormányzat, ezzel is növelve a településünk biztonságát.

 

Kultúra:

Az elmúlt 3 év legnagyobb sikertörténete a Faluház és Könyvtár működése. A múlt évben 13 milliót, a korábbi években is 10 millió forintnyi összeget nyertek pályázatokkal. Ezeket teljes egészében a Faluház és Könyvtár dolgozói bonyolították a beadást és az elszámolást is beleértve. Bizony gyönyörű és értékes rendezvények és projektek valósultak meg. A teljesség igénye nélkül: a Kölley György, Bibó István, Ravasz László kiállítások az országos médiában is jelentős visszhangra találtak.  De volt népi hangszereket bemutató sorozat, kortárs zenét népszerűsítő sorozat, táncház és sok kiállítás. Sokat segített az Aba-Novák Galériának is a pályázati forrás. Pályázati pénz segítette a Leányfalu nevezetességein végigvezető tanösvény (remélem, minden leányfalui végigjárta) és a Bibó, Márai  és Karinthy Ferenc sétányok létesítését is.

 

Reklám, PR:

Egy településnek különösen, ha idegenforgalomból szeretne profitálni, fontos a nyilvánosság. Bedő Szilvia és Alpolgármester úr közreműködésével drónnal készült egy a falut bemutató film. (A honlapon elérhető. Nézzék meg!) Most jelent meg a Fürdők és fürdőhelyek turisztikai kiadvány, melyben szintén szerepel Leányfalu. A Duna TV-n november 1-jétől 50 alkalommal jelenik meg egy 30 másodperces falut népszerűsítő új reklámfilmünk. Egy fürdőket népszerűsítő kiadvány karácsonyi száma is a termálfürdőnkről szól. Ezek nem túl drága megjelenések, az összes bekerülés nem érte el az 1 milliót, de nagyon fontosak.

A helyi nyilvánosság is lényeges. A ciklus kezdetekor sikerült rendezni a helyi sajtó kérdését. Kristály úr újságját sokan támadják, de érdekes módon a hivatalban letett példányok mindig elfogynak és keresik a kiadványt már a havi megjelenés előtt is. Bármilyen kritika is éri a lapot, a tájékoztatás igényét kielégíti, és minden vélemény megjelenhet benne. A kiadványt a Posta terjeszti, de akihez nem jut el, hozzájuthat a Polgármesteri Hivatalban is, és a megjelenés után már az önkormányzat honlapján is olvasható, akár le is letölthető. A bizottsági és testületi ülések vágatlan felvételeit az érdeklődők a Leányfalu TV-n és a település honlapján már néhány nappal az esemény után megnézhetik. Tudom, néhányan még így sem elégedettek a nyilvánossággal, de a honlapon közzétett esemény listából, meghívókból is tájékozódhatnak, sőt ezen tudás birtokában el is jöhetnek a falu rendezvényeire és üléseire is A település buszmegállói mellett, a termálfürdő bejáratánál, a Polgármesteri Hivatal előtt és a Játszótéren is új hirdetőtáblákat állítottunk fel, itt is – kulturált körülmények között – olvashatóak a programokra szóló invitálások.

Tudom a 3 éves tapasztalatomból, hogy néhányan, akik eddig elolvasták az írásomat, most már mondják, hogy a polgármester „szétfényezte magát”, pedig az írás abszolút tényszerű. Szeretnék azonban ezen olvasók kedvében is járni és leírom, mivel nem vagyok elégedett, mi nem sikerült.

 

Termálfürdő:

Bizony a Termálfürdő Kft. soha nem volt a falu sikertörténete. Működése hol kicsit jobb volt, hol meg rosszabb, de normálisan sosem működött. A nagy beruházások többnyire túlárazottak voltak (172 millió az élmény- és gyógymedencékre, valamint a hátsó öltözőre), a kiadások nem mindig voltak takarékosak. Volt, hogy sikkasztottak, loptak az aktuális igazgatók, de egyszer sem tekintették kihívásnak azt, hogy a lehetőségekhez képest egy tisztességes, elfogadható, átlátható fürdőt teremtsenek. Tapasztalatból tudom, hogy ez nagy kihívás, kemény munka, de szerintem megérné.

 

Tudomásul kell venni, hogy a termálfürdő saját erejéből, beleértve az Önkormányzatot is, ugrásszerű változás nem érhető el. Azt viszont hiszem, hogy kellő odafigyeléssel jobbító szándékkal, takarékossággal elindulhatna a strand egy emelkedő pályán. Ha a falunak sikerült, miért ne sikerülhetne a Termálfürdőnek is? Az Önkormányzat igyekszik segíteni: idén 10 milliót adott kölcsön, kezességet vállal, vállalta a kúttisztítás költségeit, rendbe tette az FB működését szabályozó iratokat, bábáskodott egy segítő szervezet létrehozásában, ügyvédet és strandszakértőt szerzett, elvégezte a reklámtevékenységet (lásd a cikk előző részében), közreműködik a kút ügyeiben stb. Ennél többet azonban nem tud tenni. Akkor mi a megoldás? Bizony egy befektető, legyen az az állam vagy magánszemély. Még mielőtt néhányan, tudom is kik azok, felhorkannának, a tulajdon megtartásával. Ezen dolgoztam és dolgozom, de sajnos nincs eredmény. Mindenki azzal kezdi, hogy milliókért kellene tanulmányt, pályázatot íratnia az Önkormányzatnak ahhoz, hogy társként beszálljanak a potenciális pénzesek. Ez számomra megkérdőjelezi a jelentkező komolyságát.

 

 

Sorg-villa:

Korában leírtam az építmény jelenlegi helyzetét. A jövőt azonban nem tudom. Tettünk lépéseket a hasznosítás ügyében, a HÉSZ a felső területre, a szabályozási terv elkészítésére lehetőséget ad. Talán a felső terület (gyümölcsös, szőlő) kiszabályozása (pl. nagy építési telkekre) elindítaná a folyamatot. Azonban ebben az esetben is csak akkor lenne bevétel, ha a telekalakítást is meg tudná csinálni az Önkormányzat. Megint a pénz. Félő, hogy még így sem jönne be annyi, hogy abból a villa rendbe tehető lenne. Tehát megint a befektető a megoldás, tulajdonmegtartás mellett. A probléma ugyanaz, mint amit a Termálfürdőnél leírtam. Érzésem szerint itt kisebb a gond, mint a stranddal, mert ezen a szinten a falu tudja kezelni az ügyet, ezen a színvonalon tudja működtetni az objektumot. Jó lenne azonban egy jövedelmezőbb, a falunak hosszú távon is bevételt produkáló létesítményt összehozni. (Itt is már sok potenciális ötletgazda keresett meg.)

 

Közösség:

Ezt a témát lassan kezdem elengedni. Belépésemkor azt hittem, sikerül egy közösséget létrehozni. A lehetőség adott, van Faluház, vannak jobbnál jobb programok, remek, politikát kerülő nemzeti ünnepek kiemelkedő ünnepi beszédekkel, kiállítások, csak a résztvevők száma kevés. Nézzünk egy kiállítás megnyitót, egy falunapot, sokszor siralmas a részvétel. A falunapot úgy igyekeztünk szervezni, hogy az tényleg a közösségről szóljon. Kis helyen, jó zenével, sörrel, büfével. Nem megakoncerttel (2015-ben még ilyet szerveztünk), melyre csak az illető zenekar rajongói jönnek el, kiszorítva a leányfaluiakat. Az elképzelt és nem igazán bevált rendezvényünk alkalmas lenne ismerkedésre, barátkozásra, táncra, de úgy tűnik, erre nincs igény.

Évről évre növekvő tendenciát mutat a településünkre beköltöző fiatal, kisgyermekes családok száma. Az iskola és az óvoda idén még tudta fogadni az életvitelszerűen Leányfalun lakó gyermekeket, azonban mindkét intézményünk kezd szűkösnek mutatkozni az igények kielégítésére. Sajnos egyre inkább megfigyelhető, hogy a beköltöző fiatal generáció és a leányfalui idősebb lakosság nem mindig találja meg egymással a közös hangot, sokszor bizalmatlanok, türelmetlenek egymással szemben. Néha elég lenne egy-egy jó szó, nyitottság a másikra (mindkét fél részéről!), és sok konfliktus megelőzhetővé, elkerülhetővé válna. Tudomásul kell venni, hogy a házépítés, házfelújítás zajjal jár, a dolgozó fiatalabb generáció pedig sokszor csak este vagy hétvégén ér rá füvet nyírni vagy egyéb zajos tevékenységet végezni.

 

Környezettudatosság:

Személy szerint én és a Falugondnok Kft. mindent elkövet a közterületek jó karban tartásáért. Tudom, nem minden tökéletes, de felteszem a kérdést: Minden polgár mindent megtesz a környezete tisztaságáért? Sokszor leírtam: A hulladék ugyanolyan csúnya a közterületen, mint a kertben. Az árkokba, Duna-partra hordott fű, gally ugyanolyan szemetelés, mint a háztartási hulladék kirakása.

Jó volna, ha valaki válaszolna nekem, hogy miért kell az utcai szemetesekbe háztartási szemetet kitenni, amikor van szemétszállítás. Közpénzből miért kell évente 1 milliót kifizetni a vad szemét elszállításáért, amikor van zöld-, szelektív és kommunális hulladékszállítás. Ráadásul leköti a Falugondnok Kft. minden hetének 1-1,5 napját a szemét összeszedése.

Szóval ennek a kérdésnek a megoldása sem siker sztori. Álmaimban azonban még létezik egy olyan falu képe, amilyet azért látni Európában, ahol a tulajdonosok nem szemetelnek, portájuk előtt rendet tartanak, nem hordják ki a hulladékukat pl. az szelektív konténerek mellé. (Javaslom, hogy nézzék meg a révparkolónál lévő üvegbálványok környékét vagy a Kálvária utcai sarkot a 11-es út mellett.)

 

Azt hiszem, kicsit hosszú lett a „Mérleg”, de talán röviden minden nagyobb projektről sikerült beszámolnom és kicsit érzékeltetni Önökkel a gondjaimat. Köszönöm a képviselőtársaimnak, a bizottsági tagoknak, az intézményeink dolgozóinak és azoknak a lakosoknak, akik segítik a munkámat, a segítséget és a támogatást.

 

                                                                                                                                Loszmann János

                                                                                                                                    polgármester

bottom of page