Skip to main content

Házhozmenő zöldhulladék gyűjtés

Ügyeljen arra, hogy az elszállításra szolgáló zsákba kizárólag zöldhulladék kerüljön! Lomb, fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom zsákban helyezhető ki, fás szárúak, ágak, gallyak pedig kötegelve. (az ágak maximum 1 méteres hosszúságúak és 15 cm átmérőjűek lehetnek) 

A zöldhulladékokat kérjük a gyűjtési napokon reggel 05:00-ig elszállításra kikészíteni szíveskedjen az ingatlan elé, jól látható, megközelíthető helyre az erre rendszeresített hulladékgyűjtő zsákokba. 

Zöldhulladékok gyűjtésére rendszeresített zsákok beszerezhetőek a kihelyezett ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben és a „Gazdaboltban” (2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 106.).

Dátum
Weekly on Wednesday at 5am until Wed, Dec 11 2024