top of page
Partnerség

Jóváhagyott településkép védelmi rendelet
2018

Helyi építési
szabályzat
dokumentumai

Leányfalu Nagyközség Partnerségi Egyeztetési Szabályzat

Alátámasztó javaslat
2015

Kormányrendelet 38.§
szerinti vélemények értékelése

TKR melléklet

Elfogadott
településszerkezeti terv

2017

Leányfalu Nagyközség
településszerkezeti
terve - 2005

Településfejlesztési koncepció: 

314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 30.§ (5) szerinti vélemények értékelése

Településszerkezeti terv tervezete
Véleményezési dokumentáció

2015

Foster Gyula Nemzeti Örökségvédelem és Vagyongazdálkodási Központ és a Főépítészi és településszervező egyeztetésének emlékeztetője

TAK véleményezési
dokumentáció

Elfogadott helyi
építési szabályzat
2017

Leányfalu Nagyközség településszerkezeti tervének módosítása - 2012

Megalapozó vizsgálat
2015

Környezeti értékelés

HIRDETMÉNY
Településképi Rendelet véleményezéséről

TAK előzetes tájékoztatás

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2005.(XII.29.) számú rendelete

Leányfalu helyi építési szabályzatáról

egységes szerkezetben

Leányfalu Nagyközség településfejlesztési koncepciója - 2015

Örökségvédelmi hatástanulmány
2015

Helyi építési szabályzat tervezete Véleményezési dokumentáció
2015

Véleményezési dokumentáció

TKR Tervezet

Helyi építési szabályzat
HÉSz - TSzT

bottom of page