Partnerség

Jóváhagyott településkép védelmi rendelet

2018

Helyi építési

szabályzat

dokumentumai

Leányfalu Nagyközség Partnerségi Egyeztetési Szabályzat

Alátámasztó javaslat

2015

Kormányrendelet 38.§

szerinti vélemények értékelése

TKR melléklet

Elfogadott
településszerkezeti terv

2017

Leányfalu Nagyközség

településszerkezeti

terve - 2005

Településfejlesztési koncepció: 

314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 30.§ (5) szerinti vélemények értékelése

Településszerkezeti terv tervezete
Véleményezési dokumentáció

2015

Foster Gyula Nemzeti Örökségvédelem és Vagyongazdálkodási Központ és a Főépítészi és településszervező egyeztetésének emlékeztetője

TAK véleményezési

dokumentáció

Elfogadott helyi

építési szabályzat

2017

Leányfalu Nagyközség településszerkezeti tervének módosítása - 2012

Megalapozó vizsgálat

2015

Környezeti értékelés

HIRDETMÉNY

Településképi Rendelet véleményezéséről

TAK előzetes tájékoztatás

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2005.(XII.29.) számú rendelete

Leányfalu helyi építési szabályzatáról

egységes szerkezetben

Leányfalu Nagyközség településfejlesztési koncepciója - 2015

Örökségvédelmi hatástanulmány

2015

Helyi építési szabályzat tervezete
Véleményezési dokumentáció

2015

TKR Tervezet

Helyi építési szabályzat

HÉSz - TSzT

LEÁNYFALU NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELÉRHETŐSÉG:

2016, LEÁNYFALU MÓRICZ ZSIGMOND ÚT 126.

 

KÖZPONTI TELEFONSZÁM:

+36 26 383 014

 

KÖZPONTI FAX: +36 26 383 363

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:

 

HÉTFŐ: 14 ÓRÁTÓL - 18 ÓRÁIG

 

SZERDA: 8 ÓRÁTÓL - 12 ÓRÁIG

               14 ÓRÁTÓL - 16 ÓRÁIG

 

PÉNTEK: 8 ÓRÁTÓL - 12 ÓRÁIG