top of page

FELHÍVÁS

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére:

 

Cím  Leányfalu, 129 hrsz. Csend utca 11

Terület 576 m2

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése kivett hétvégi ház, udvar

Övezeti besorolás Lke-ü1

vételi ár minimuma 11.965.000.-Ft

.

A vételi ajánlatokat a Hivatal Iktatójába folyamatosan lehet benyújtani az első érvényes ajánlat beérkezésének a Képviselő-testület által történő elfogadásáig.

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.), mint Kiíró (a továbbiakban: "Önkormányzat") nyilvános felhívást tesz közzé ingatlan értékesítésére.

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2021. (XI.18.) határozata alapján kerül az ingatlan értékesítésre.

 

Ajánlattételre jogosult minden természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, azzal a feltétellel, hogy az ajánlattevőnek az Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn.

 

Az ingatlan értékesítése a legmagasabb ajánlatot tevő részére történik, melyről a végső döntést az Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg.

Amennyiben több ajánlat érkezik be egyidőben, úgy az Önkormányzat számára a legkedvezőbb ajánlattevővel kezdi meg a Polgármester az egyeztetéseket az adásvétel megkötése céljából.

 

Mellékletek:

  • Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2021. (XI.18.) számú határozata

  • Ingatlanforgalmi értékbecslés

 

 

Leányfalu, 2021. november 26.

 

 

Adorján András

  polgármester

FELHÍVÁS

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére:

 

Cím  Leányfalu, 2823 hrsz.

Terület 2714 m2

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése kivett beépítetlen terület

Övezeti besorolás Vi-L

Nettó induló (licit) ár 35. 662.000 Ft

Pályázat beadásának határideje:                      2022. március 16.  1000

Helye:                          Leányfalui Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat

                                    2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

Módja:                        a pályázat benyújtható személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban „Leányfalu 2823 hrsz.” jeligével, 1 eredeti példányban kell benyújtani.

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2021. (XI.18.) számú határozata alapján kerül az ingatlan értékesítési pályázaton történő kiírásra.

Ajánlattételre jogosult minden természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, azzal a feltétellel, hogy az ajánlattevőnek az Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn.

Az ingatlan értékesítése – licittárgyalással – a legmagasabb ajánlatot tevő részére történik, melyről a végső döntést Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg.

 

Mellékletek:

  • Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2021. (XI.18.) számú határozata

  • Részletes pályázati kiírás

  • Ingatlanforgalmi értékbecslés

 

Leányfalu, 2021. november 30.

 

 

Adorján András s.k.

      polgármester

bottom of page