top of page

A Leányfalui Termálfürdő fejlesztése

A Kedvezményezett neve: Leányfalu Nagyközség Önkormányzata
A támogatott projekt címe: Leányfalu Strandfejlesztés 1. ütem
A pályázat azonosító száma: KFE-00212-6/2020
A szerződött támogatás összege: 250.000.- Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A beruházás a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő
Nonprofit Zrt. támogatásával valósult meg.
A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:


Leányfalu a Dunakanyar egyik gyöngyszeme, egyedülálló földrajzi elhelyezkedésével,
kiemelkedő kulturális értékeivel és természeti kincseivel hozzájárul a desztináció
turizmusának fellendítéséhez.
A település egyik legfontosabb vonzereje az Önkormányzat tulajdonában lévő fürdő, mely az
1972-es nyitásától fogva a Dunakanyar meghatározó turisztikai célpontja. Kiemelkedő értéke
az 53,4 °C fokos termálvíz, melyet az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőhelyi
Főigazgatóság fürdési célú felhasználásra gyógyvízzé minősített 2003-ban.
Napjainkban a látogatók száma éves szinten 210 és 230 ezer fő között mozog. A vendégek
elsősorban a fővárosból érkeznek, számuk a nyári napokon akár a 3 ezer főt is meghaladhatja.
E nagyszámú vendég megfelelő színvonalon történő kiszolgálása nemcsak Leányfalu, de az
egész Dunakanyar érdeke is.
A leányfalusi fürdő korábban még sosem kapott állami támogatást. Magyarország Kormánya
2017-ben állami támogatást helyezett kilátásba, amikor meghatározta a Dunakanyar kiemelt
turisztikai térségébe tartozó településeket, valamint elfogadta a térségben megvalósítandó
egyes fejlesztésekről szóló, a 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó stratégiai fejlesztési
programot. A Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a
térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről szóló 1550/2017. (VIII. 18.) Korm.
határozatában Leányfalu részére strandfejlesztésre 250 millió forintos támogatást irányzott
elő. Ez az összeg azonban csupán a fejlesztések egy részének megvalósítására elegendő. Ezért
az Önkormányzat kérte , hogy a támogatási összeget emelje meg 115 000 millió forinttal,
mivel a költségbecslések alapján 365 millió forintba kerülne az első ütem kivitelezése. Noha a
2019. október 9-i tárgyaláson az Ügynökség illetékesei azt közölték az akkori
polgármesterrel, hogy a Leányfalui Termálfürdő Előzetes Megvalósítási Tanulmánytervét
támogatásra méltónak találták, a 2020-ban kitört pandémia miatt az Önkormányzat csupán az
eredetileg meghatározott összeget, 250 millió forintot kapott meg 2020 nyarán.
Ezzel párhuzamosan az Önkormányzat 2019 decemberében egy sikeres pályázat
eredményeként 391.500 000 forint támogatást kapott a Miniszterelnökségtől a Lechner
Tudásközponton keresztül.
Ezek alapján tehát 641.500 000 Ft állt rendelkezésre a Termálfürdő megújítására 2020 nyarán.

A leányfalusi termálfürdő öltözőjének (főépület, keleti szárny) felújítására és korszerűsítésére
2020. július 27. napján írtuk alá a tervezési szerződést a korábbi koncepcióterv készítőjével, a
Lukács Péter tervező által képviselt Haemus Építész Műhely Kft-vel. A kivitelezési
tervdokumentáció és költségvetés a 2020. év végére készült el.
2021 februárjában indítottuk el nyílt közbeszerzési eljárást a felújítás 1. ütemeként megjelölt
keleti szárnyra, mely az öltözőket és a vizesblokkot tartalmazta. A közbeszerzési eljárás
lefolytatására a Dr. Nedwed Ügyvédi bíztuk meg.
2021 tavaszán eredményes közbeszerzési eljárást folytattunk le az 1. ütem megvalósításának
támogatói okiratában foglalt, előzetesen nettó 230 millió forint összegre becsült beruházás
megvalósítására. A legkedvezőbb árajánlat 271.156.050 - Ft + 73.212.134 - Ft ÁFA összegű
volt. Tekintettel arra, hogy ez az összeg meghaladta a Kormányhatározatban foglalt forrást, a
nyertes vállalkozóval csak függő hatályú szerződést szándékoztunk kötni, mely abban az
esetben lépett volna hatályba, ha az Önkormányzatnak a teljes fedezet a rendelkezésére áll.
Sajnos az időközben meglódult infláció és a megemelkedett építőanyag árak valamint a
nyertes vállalkozó ügyvezetőjének betegsége miatt a szerződést a nyertes vállalkozás 60 nap
után sem írta alá, így ez az eljárás meghiúsult..
A vállalkozó visszalépése után 2021 őszén újabb közbeszerzési eljárást indítottunk. Az
építészeti munkák nyertese a FIZOKA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a TZ
Thermobau Kft. közös ajánlattevők, nettó 336 960 937 Ft ajánlati árral.
A szerződéskötési moratórium 2021. november 16. napján telt le, az érvényes ajánlatokat adó
cégekkel 2021. november 17. napján írtuk alá a függő hatályú szerződéseket.
Az építészeti munkák 2022. január 3-án elindultak A bútorzat megrendelésére
(öltözőszekrények és beléptető rendszer) pótmunka keretében került sor.
Az öltözőszekrények gyártása és beszerelése 44.913.133.- Ft-ba, a szekrényekkel
összekapcsolt (karórás) beléptetőrendszer kiépítése pedig 38.394.700.- Ft-ba került.
Ezt követően az öltözők megnyitásához a közműcsatlakozások kiépítését is meg kellett
valósítanunk, mely szintén nem volt tárgya a támogatási szerződésnek. Erre újabb
közbeszerzési eljárást folytattunk le 2022. novemberében. A legjobb ajánlatot a területen
dolgozó FIZOKA Kft adta nettó 27.309.618.- Ft összegben. A teljes beruházás műszaki
átadás-átvétele 2022.12.16. napján zárult, ezt követően próbaüzemben nyílt meg az öltöző a
látogatók számára. Az engedélyeztetési eljárás 2023 májusában zárult. Az első ütem mintegy
410 millió forintba került, melyből 250 millió forint a Magyar Turisztikai Ügynökség, 160
millió forint a Lechner Tudásközpont pályázatából van. Az öltöző felújítása Lukács Péter
építész tervei alapján valósult meg.
Az épület megőrizte eredeti szerkezetét, de teljes felújításon esett át. A vendégeket immár
elegáns vizesblokk, mintegy 500 db elektronikusan nyitható öltözőszekrény, tágas kabinok,
energiahatékony fűtési rendszer várja. A külső árkádsor a második ütemben válik majd
teljessé.

A fejlesztés 2. és 3. ütemének megvalósítása
2022 márciusában Leányfalu Önkormányzata TOP_Plusz pályázaton 250 millió forintot nyert
a termálfürdő hulladékhőjének hasznosítására. A pályázat eredményeként megvalósulhat a
fürdő teljes körű hőellátásának átalakítása, kiegészítése, a veszteségek felszámolása.

2022 folyamán párhuzamosan folyt az első ütem kivitelezése, illetve a 2. ütem ( aulafelújítás)
és 3. ütem (energetikai felújítás) kiviteli terveinek kidolgozása, melyek az első ütem
lezárulása után válhattak véglegessé.
2023 augusztusában nyílt közbeszerzési eljárás során kerülnek kiválasztásra a kivitelező
cégek, így ősszel elindulhat a leányfalusi termálfürdő további fejlesztése. A beruházás során
aula felújítása mellett nyílt víztározót hozunk létre, melyben összegyűjtjük a medencék
túlfolyóinak csurgó vizeit, egyben kicseréljük a medencék régi csőhálózatát. A kis
mesterséges tóból hőszivattyúval fogjuk kinyerni a jelenleg elfolyó hulladékhőt, melyet eddig
nem hasznosítottunk. A kis tó esztétikus kialakítása egyben új élményelemként fog
megjelenni a termálfürdő területén.
Ez a beruházás ki fogja egészíteni az első ütemet, így a felújított öltözőből fedett árkádsoron
lehet majd elérni a termálmedencét.
Emellett kitisztítjuk a termálkutat, melytől az eredeti, a jelenlegnél kétszer nagyobb vízhozam
várható. Észszerűbbé és gazdaságosabbá válik a termálvíz felhasználás, így megnyílik a
lehetőség az esetleges felesleg egyéb területeken való hasznosítására is. Emellett fürdőnk
környezetvédelmi szempontokból is jelentős lépést tesz.

Adorján András
polgármester

bottom of page