top of page
FELIRAT2.png
teljesvazlatterv.png
megalapozo-dok.png
epiteszetkivitelitervek.png
belsoepiteszetikiviterv.png
belsoepiteszeti2.png

Iciri-piciri bölcsőde épül Leányfalun


A Leányfalura beköltözők száma a rendszerváltás óta folyamatosan emelkedik, ám a
pandémia következtében ez a tendencia fokozódott. A település állandó lakóink száma 2021-
ben 4129 fő volt, de ennél jóval többen élnek a településen életvitelszerűen. Leányfalun az
utóbbi időkben az egy évben született gyermekek száma 30 és 40 között mozgott, és a
létszámot a kiköltöző családok gyermekei tovább emelik. A leányfalusi édesanyák, családok
részéről régóta igényként fogalmazódott meg a helyi bölcsőde létesítése, ám ekkora beruházás
finanszírozására az önkormányzatnak saját forrása nem volt és nem is lesz.
2017-től kormányzati cél, hogy minden olyan településen kötelező önkormányzati feladat a
bölcsődei ellátás biztosítása, ahol 40-nél több 3 éven aluli gyermek él, vagy legalább 5
gyermek tekintetében jelentkezik erre igény. A kötelezettség teljesítésére, az előírásoknak
megfelelő feltételek megteremtésére a jogszabály először 2018 végéig adott lehetőséget, majd
ez további két évvel kitolódott.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Ismert, hogy egy bölcsőde működtetése - az egyre kedvezőbbé váló állami finanszírozási
feltételek ellenére is - jelentős terhet ró a fenntartó önkormányzatra. Ezért a kezdetektől arra
törekedtünk, hogy a projekt által az önkormányzat vagyonnövekedéshez jusson, mely a
társadalmi előnyök mellett anyagilag - az ingatlan pályázati forrásból támogatott
megvásárlása - is hasznot hozzon Leányfalunak. Emellett a fenntartási költségek csökkentése
érdekében bérbe adható helyiségeket is létre kívántunk hozni, melyek – a családok számára
hasznos gyermekek ideiglenes felügyeletével, korai fejlesztéssel, stb. foglalkoznak -
folyamatosan bevételt termelnek, és így hozzájárulnak az intézmény fenntartásához. Valamint
az is cél volt, hogy a jelenleg bérelt ingatlanban működő védőnői szolgálatot saját ingatlanba
költöztetve további megtakarítást érhessünk el az önkormányzat számára.
2021. január 4-én jelent meg a VEKOP-6.1.1-21- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
címmel kiírt pályázat 600 millió forintos támogatási kerettel, mely meglehetősen szűk
határidővel kínált lehetőséget arra, hogy sikeres pályázat esetén Leányfalu végre saját
bölcsődét létesíthessen. A település vezetésének a rendelkezésre álló néhány hét alatt kellett
elkészítenie a pályázati anyagot úgy, hogy az önkormányzatnak adott pillanatban nem állt
rendelkezésre olyan ingatlan, melyen megépíthette volna a tervezett intézményt. Tehát
nemcsak a bölcsőde koncepcionális megtervezésére volt szükség, de egy megfelelő ingatlant
is találni kellett, ahol ez a bölcsőde felépíthető.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Sikerült a megadott határidőre, 2021. február 26-ára, kevesebb mint két hónap alatt
összeállítani a szükséges dokumentációt és feltételes hatállyal megvásárolni egy bölcsőde
létesítésére alkalmas telket. Elkészültek a koncepciótervek, valamint a teljes pályázati anyag.
2021 novemberében érkezett a hír, hogy Leányfalu bölcsődeépítési pályázatát támogatásra
méltónak ítélték. Az 577.800.354 Ft támogatási összegű támogatói okiratot 2021
decemberében tudtuk aláírni, ekkor indulhatott el a kiviteli tervek kidolgozása és ekkor
történhetett meg a Móricz Zsigmond út 155/a alatti, 2000 m2 nagyságú telek tényleges
megvásárlása 50 millió forintért, melyet a pályázat mintegy 40 millió forintig támogatott, így
a projektnek köszönhetően az önkormányzat egy értékes ingatlannal is gazdagodott.
2022 márciusára elkészültek a kiviteli tervek, és a szükséges engedélyek. Az időközben az
építőipari árakban megindult áremelkedések és beszerzési nehézségek miatt az eredeti
tervekhez képest a műszaki tartalom csökkentést kellett kérni a tervezőktől.

2022 májusára elkészültek a végleges tervek, és elindulhatott a nyílt közbeszerzési eljárás,
mely 2022. szeptember elejére zárult le.
A közbeszerzési eljárás eredményeként a mintegy 10 pályázóból a Tömb 2000 Kft. adta a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot (nettó 431 millió Ft), mely csak kis mértékben haladta meg
az előzetesen, a már csökkentett műszaki tartalomra vonatkozó költségbecslést.
A beruházás 2022. szeptember 12-én indul, a bölcsőde valószínűleg 2024 szeptemberétől
kezdheti meg üzemszerű működését.
Leányfalu lassacskán sűrűn lakott településsé válik, az önkormányzatnak pedig alig van saját
területe. A faluvezetés a pályázat beadásakor nem tudott ideális döntést hozni, hiszen az Iciri-
piciri bölcsőde helyszíne nem ideális. Leányfalun ugyanis nincs minden szempontból,
mindenki részéről megfelelőnek tartott bölcsőde helyszín. A megépülő Iciri-piciri bölcsőde
ugyanakkor egy optimális megoldás, és ezt elsősorban azok a szülők, családok fogják
érzékelni és értékelni, akik számára nagy segítséget fog nyújtani a mindennapokban a helyben
történő bölcsődei ellátás, az ideiglenes gyermekfelügyelet, valamint a korai fejlesztési
lehetőségek… Biztos vagyok benne, hogy az építési nehézségek és az első működési év
kezdeti bizonytalanságai után már mindezt a többség is így fogja látni.
Az építés során türelmüket és megértésüket kérjük!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen lesz az Iciri-piciri bölcsőde?
A két csoportos bölcsőde 2 x14 gyermek ellátására lesz alkalmas, a hozzá kapcsolódó 2
csoportszobás mini bölcsőde (8-8 fős), igény és kihasználtság függvényében időszakos
gyermekfelügyeletet, valamint a gyermekek számára fontos mozgás- és egyéb, korai
fejlesztéseket fog biztosítani.
A 2000 m2 nagyságú ingatlanra tervezett épületegyüttes 6 kis piros tetős házikóból, és a kis
épületeket összekötő zöldtetős terekből áll, melyben a két csoportszoba, egy gazdasági épület,
egy pedagógusi iroda, valamint két bérbe adható, bevételt termelni tudó helyiség és a szociális
blokkok találhatóak. Ez utóbbi kettő házikó arra is alkalmas, hogy a későbbiekben ide
költöztessük a jelenleg bérelt ingatlanban működő védőnői szolgálatot, ezzel jelentős összeget
( évi 3 millió forintot) megtakarítva az önkormányzat számára. A telek nagysága egy
babakocsi- és kerékpártároló, valamint 10 férőhelyes belső autóparkoló kialakítására volt
elégséges. Szerettünk volna több belső parkolóhelyet létesíteni, de az előírt funkciók -
pihenőhelyek, játszókertek, stb. - többet nem tettek lehetővé. Az előírások szerint 9
parkolóhelyet kell az ingatlanon belül kialakítani. Azért csak ennyit írnak elő, mivel a
bölcsődébe nem egyszerre viszik a gyerekeket, hanem 7 és 10 óra között elszórtan. A belső
parkoló az Erkel utca felől fog nyílni, nem a 11-es főútról, a közlekedési lámpa szabályozza
majd ezt a forgalmat is. Mivel a szemben lévő múzeumnál az Erkel utca felől 4 férőhelyes
parkoló lesz kialakítva, így szükség esetén reggelente ezt is használhatják majd a szülők, és
felette, a Hegyalja utca felé vezető elágazásnál további 4 parkolóhely található jelenleg is.
Egyébként az Erkel utca szélessége még további párhuzamos parkolási lehetőségeket is enged
kialakítani, ha szükségessé válna.
A bölcsőde bejárata tehát az Erkel utcából nyílik majd. Az ingatlant három irányból fás, zöld
terület öleli körül. A 11-es út felől az irodaépület, valamint a fejlesztő- és az ideiglenes
gyermekmegőrző épületek zárják el a bölcsődét, melyek külön, a buszmegálló felől is
megközelíthetőek lesznek. A hegy felöli oldalon az Erkel utcáról lesz a gazdasági épület, így
az utcák felől L alakban teljesen elzártan, a Móricz kertre nyitottan helyezkedik majd el a két
csoportszoba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Az iskola és az óvoda közelsége jelentős előnyként értékelendő a több gyermekes családok
szempontjából. A helyszín a településen élők többsége szempontjából „Budapest irányában”
van, így a munkába járó többség számára kedvező, mindez nem generálja tovább a
településen belüli forgalmat, légszennyezést. Az épület tömegközlekedéssel, valamint Duna-
part irányából és a hegy felől gyalog és kerékpárral is biztonságosan, könnyen
megközelíthető, melyet a már létező közlekedési lámpa is segít. A kerékpárút jövő évi
felújítása kapcsán az Erkel utcai gyalogátkelőhely kerékpárosbarát átalakítása is megtörténik.
A tervezett napelemek a fenntarthatóságot fogják segíteni. A Móricz Zsigmond hajdani
kertjében felépülő intézmény az író kedvelt verses meséje után az Iciri-piciri bölcsőde nevet
fogja viseli.

Miért itt épül a bölcsőde?
A közel 600 millió forintos pályázati keret a bölcsődeépítés finanszírozása mellett korlátozott
mértékben ingatlanvásárlást is támogatott. Ez azért volt fontos, mert az önkormányzatnak nem
volt a feltételeknek megfelelő ingatlana. Így az adott időpontban – a rendelkezésre álló két
hónapban - a településen éppen akkor eladó ingatlanok közül lehetett csak választani olyat,
amelyik alkalmas a bölcsődének. A legnehezebb feltétel az volt, hogy az eladandó ingatlan
tulajdonosával meg kellett egyezni arról, hogy csak sikeres pályázat esetén vásárolja meg az
önkormányzat az ingatlant, de az elbírálás eredményéig felfüggesztik az értékesítést.
A faluvezetés a Móricz Zsigmond út 155/a alatti, 2000 m2 nagyságú eladó telek
tulajdonosával tudott a fentiekben megegyezni. A hajdani Móricz-kertnek az Erkel utcai
buszmegállóval határos telke éppen eladó volt, a faluközpontban található üres és sík telek
nagysága elegendő, jól megközelíthető, közel van az iskolához és az óvodához. A tulajdonosa
pedig elfogadta, hogy a szerződés értelmében 1 évig az önkormányzat részére tartja fenn
eladási szándékát és az adás-vétel csak nyertes pályázat esetén lép érvénybe, valamint ez idő
alatt, még kedvezőbb ajánlat esetén (!) sem adhatta el a telket másnak.
Mint minden önkormányzati beruházást, így a bölcsőde építését is éles kritikákkal és téves
információkkal illetik egyesek. Vannak, akik a kiválasztott telek paramétereit kritizálják, és a
bölcsődét más helyszínen szívesebben láttak volna. Mások ugyanakkor a többi szóba jöhető
ingatlan esetén fogalmaznak meg kritikákat. A teljesebb képért fontos a többi, a pályázat
kiírása pillanatában rendelkezésre álló önkormányzati ingatlan bemutatása is.
Az önkormányzat tulajdonában lévő ugyancsak a 11-es főútvonal mellett elhelyezkedő
„Varga-ház” telkének (Móricz Zs. u. 235., hrsz 847/2) területe 1700 m2. Domboldalon
helyezkedik el, az ingatlanon belüli parkolás biztosításának kötelezettsége miatt a telek alsó
részében lehetett volna az előírt 9 parkolót kialakítani. A jelenlegi épületet le kellett volna
bontani, a telek leejtése miatt csak cikk-cakkban kialakított rámparendszer tudta volna
biztosítani a szükség akadálymentességet az emelkedőn, ez jelentősen sökkentette volna az
ingatlan hasznos területeit, a játszóudvar nagyságát és jelentősen megnövelte volna a
kivitelezés költségeit. Így a terület magasabb áron, kisebb épület építésére lenne alkalmas, és
ez több szempontból kedvezőtlenebb megoldást jelentett volna. A telek csak a 11-es főút felől
megközelíthető, a forgalmas főútra való ki- és behajtás balesetveszélyes, egyik irányból egy
beláthatatlan kanyar, másik irányból egy forgalmas kereszteződés fokozza a veszélyt. Az

ingatlan gyalogos és kerékpáros megközelítése problémás. Az ingatlan „Tahi irányában”
helyezkedik el, de a többség „Budapest irányában” dolgozik, így települési szinten plusz
forgalmat generálna. A terület lakóházakkal körbeépített, a megnövekedő zajhatás a
szomszédokat, a téli kéményfüst pedig a bölcsődét zavarná.
Az önkormányzat tulajdonában lévő volt gázcseretelep (hrsz 1438), területe 894 m2, ez
méreténél és alakjánál fogva is alkalmatlan bölcsőde építésére, és itt az ingatlanon belüli
parkolás biztosításának kötelezettsége sem megoldható. Ezen túl messze van a központtól, az
iskolától és az óvodától, tömegközlekedéssel nem elérhető, a gyalogos és kerékpáros
megközelítése nehézkes, települési szinten plusz forgalmat generálna, a megnövekedő
autóforgalom, zajhatás a szomszédokat zavarná.
Az önkormányzat tulajdonában lévő Kemping utcai ingatlanok (hrsz 2748-2750)
árvízveszélyes területen helyezkednek el, közintézményt pedig csak egy méterrel a mértékadó
árvízszint fölé lehet építeni. Egy lábakon álló akadálymentesített bölcsőde építése abszurd
elképzelés. Ezen túl az ingatlan messze van a központtól, az iskolától és az óvodától,
tömegközlekedéssel nem elérhető, a gyalogos megközelítése nehézkes, települési szinten
plusz forgalmat generálna. A megnövekedő autóforgalom, zajhatás és légszennyezettség a
környéken lakókat zavarná.
A Sorg-villa kertje sok szempontból alkalmasabb helyszín lett volna bölcsőde építésre, de ez
által a teljes ingatlan bárminemű egyéb hasznosítása lehetetlenült volna el, ami a település
jövője szempontjából óriási hátrányt okozott volna. Ezen túl messze van a központtól, az
iskolától és az óvodától, tömegközlekedéssel nem elérhető, a gyalogos megközelítése
nehézkes.
A gondolkodás folyamatában tárgyalásokat kezdeményeztünk a Móricz-kert más területeinek,
az iskolával szembeni, hegy felöli oldalának tulajdonosaival is. Az osztatlan közös
tulajdonban lévő hatalmas ingatlan tulajdonosai azonban elutasították megkeresésünket.
A faluvezetés a pályázat beadásakor nem tudott ideális döntést hozni, hiszen az Iciri-piciri
bölcsőde helyszíne nem ideális. Leányfalun ugyanis nincs minden szempontból, mindenki
részéről megfelelőnek tartott bölcsőde helyszín. A megépülő Iciri-piciri bölcsőde ugyanakkor
egy optimális megoldás, és ezt elsősorban azok a szülők, családok fogják érzékelni és
értékelni, akik számára nagy segítséget fog nyújtani a mindennapokban a helyben történő
bölcsődei ellátás, az ideiglenes gyermekfelügyelet, valamint a korai fejlesztési lehetőségek…
Biztos vagyok benne, hogy az építési nehézségek és az első működési év kezdeti
bizonytalanságai után már mindezt a többség is így fogja látni. Az építés során türelmüket és
megértésüket kérjük!

 

 

Adorján András polgármester

bölcsi1.jpg
bölcsi2.jpg
bölcsi3.jpg
bölcsi6.jpg
bölcsi4.jpg
bölcsi11.jpg
bölcsi5.jpg
SPINNING-WHEEL.png
bottom of page