top of page

Támogassuk adónk 1%-ával Leányfalut!

 

Az alábbi leányfalui alapítványok számítanak támogatásukra:

Leányfalu Iskolaügyért Közhasznú Alapítvány,  adószáma: 18674750-1-13

 

Puszta Sándor Kulturális Közhasznú Alapítvány, adószáma: 18726125-1-13

 

Református Templom Alapítvány,

adószáma: 19185208-1-13

 

Leányfalu Épített Környezetéért Közalapítvány, adószáma: 18704077-0-13

REFORMÁTUS TEMPLOM ALAPÍTVÁNY

 

A Leányfalusi Református Templom Alapítványt a Pócsmegyer-Leányfalusi Református Egyházközség alapította 1992-ben.

 

Az Alapítvány elsődleges célja az volt, hogy Leányfalun elősegítse a Leányfalusi Református Társegyházközség templomának felépítését, majd támogassa fenntartását és üzemeltetését.

A templom elkészülte és 2000-ben történt felavatása után más feladatok, elsősorban a templom működtetéséhez kapcsolódó vallásos jellegű nevelési-oktatási, illetve kulturális tevékenység támogatása került előtérbe. Többek között ennek keretében támogatja az Alapítvány az évenkénti nyári református hittan táborokat, és szervezi meg 2001 óta minden nyáron a „Nyáresti Kamarazene” koncert sorozatot a templomban.

 

Elsődleges feladatainak ellátásán túl az Alapítvány tevékenysége azonban igen szerteágazó, a leányfalusi Római Katolikus Templom felújításától a bánffyhunyadi Passió Kórus működéséig, a budapesti Sylvester János Protestáns Gimnázium renoválásától a kárpátaljai gyerekek nyaraltatásáig sok különböző téren igyekezett és igyekszik támogatásával jelen lenni.

Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki, bármikor csatlakozhat, ha elfogadja céljait és  megvalósításukhoz támogatást kíván nyújtani, megvalósításukban részt kíván venni. Az Alapítvány kuratóriumi ülésein bárki részt vehet, és irataiba betekinthet.

 

A Leányfalusi Református Templom Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

 

Bereczki Sándor ifj.     tag

Bodoky Tamás dr        elnök

G. Szabó István           tag

N. Molnár Gyöngyi      tag

Nyíri Csaba                 tag

Papp István                  tag

Séra László dr.            titkár

 

 

 

Az Alapítvány székhelye a Pócsmegyer-Leányfalusi Református Gyülekezet parókiája:  

2017,  Pócsmegyer, Bocskai tér 6.

 

Az Alapítvány bankszámlaszáma:

Dunakanyar Takarékszövetkezet  64700083-10014327

Az Alapítvány adószáma: 19185208-1-13

Az Alapítvány levelezési címe:  2016  Leányfalu, Móricz Zsigmond út 90.

Az Alapítvány elektronikus levelezési címe: bokra@t-online.hu

LEÁNYFALU ISKOLAÜGYÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Cím: 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13.

Adószám: 18674750-1-13

 

Bemutatkozunk

A Leányfalu Iskolaügyéért Közhasznú Közalapítvány 1996-ban alakult. Az Önkormányzat és a szülők biztosították a működés megkezdéséhez szükséges anyagi fedezetet. A Közalapítvány önálló jogi személy. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt. Kuratóriuma 7 tagú, a tevékenységének ellenőrzésére 3 főből álló Felügyelő Bizottságot hozott létre.

 

A Kuratórium tagjai

Csermely Alexa elnök

Cserny Fruzsina

Debre Márta

Lindmayer Erzsébet

Marozsán Laura

Mészáros Katalin

Schmidtné Leiszt Brigitta

Tóth JuditA Felügyelő Bizottság tagjai

Abonyi Zsófia

Gulyás Veronika Eszter

Rovnyainé Remsei Anikó

 

Közalapítványunk céljai

 • a., Leányfalu Nagyközség iskola és óvoda ügyének támogatása, a község oktatási intézményeiben a munkatársak munkafeltételeinek javítása;

 • b., Az oktatási intézményeinek korszerűsítése, a nevelés és oktatás személyi és tárgyi feltételeinek javítása;

 • c., Hatékony pedagógiai eljárások, modern pedagógia bevezetésének és folyamatos fejlesztésének patronálása;

 • d., Leányfalu Nagyközség oktatási intézményeiben azon tanulók támogatása, akik tanulmányi előmenetelükkel , művészi vagy sportképességük kimagasló voltával arra érdemesnek mutatkoznak;

 • e., A d., pontban említett tanulói kör előmenetelét hatékonyan biztosító ösztöndíjrendszer kialakítása;

 • f., Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése;

 • g., Stratégiai célja Leányfalu oktatási intézményei állagának fenntartásához való hozzájárulás, az iskola fejlesztése, bővítése, korszerűsítése;

 • h., Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

 • i., Kulturális tevékenység;

 • j., Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet;

 • k., Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

 

Összességében a Közhasznú közalapítvány támogatást kíván nyújtani Leányfalu Nagyközség iskola és óvoda ügyében valamennyi olyan kezdeményezésnek, illetve elképzelésnek, mely a település oktatásügyét, az oktatási intézmények, azok munkatársai és az arra érdemes tanulóik fejlődését, kiteljesedését segíti elő.

Puszta Sándor Kulturális Közhasznú Alapítvány

Az alapítvány célja vallásos, kulturális programok szervezése, a hitoktatás és a nyári táborok támogatása, a település vallásos értékeinek gondozása, általánosan fogalmazva a keresztény szemléletű közösségi élet ápolása Leányfalun. Az alapítvány elnöke: Zboray Péter (zborayp@ahrt.hu) a kuratórium tagjai: Szalay Zoltán atya, Adorján András, Nevelős Géza, dr. Radvány László és dr. Richter Pál. Az alapítvány kuratóriuma fizetség nélkül látja el feladatát.

 

Az alapítvány tevékenysége:
Dr. Katona Puszta Sándor papköltő szellemi örökségének ápolása és a  plébánia területén található Puszta Sándor emlékszoba fenntartása.
Koncertek szervezése a Szent Anna templom előtti téren, vagy a templomban, jellemzően a nyár elején és végén, valamint Szent Anna napkor.
A plébánia területén minden nyár végén megtartott gyermektábor anyagi támogatása, hogy lehetőség legyen a részvételi díjat nem, vagy csak részben megfizetni tudók megsegítésére.
A célok megvalósításához szükséges pénz előteremtése pályázatok elnyerése útján és támogatásokból lehetséges. Támogatásaikat várjuk a Dunakanyar Takarékszövetkezetben a 64700083-32500042 számlaszámra.

Az Alapítvány elérhetőségei:

Zboray Péter zborayp@ahrt.hu
Dr. Radvány László    radvany.laszlo44@gmail.com
Facebook oldalunk: Leányfalu - Puszta Sándor Kulturális Alapítvány

 

Köszönjük, ha az adóalap 1%-t számunkra ajánlják:  Puszta Sándor Kulturális Közhasznú  Alapítvány, adószám: 18726125-1-13.

Leányfalu Épített Környezetéért Közalapítvány

 

A Leányfalu Nagyközség Épített Környezetének Alakításáért és Védelméért Közhasznú Közalapítvány célja a település területén az épített környezet kialakításának hatékony elősegítése, megóvása és fejlesztése. A Duna-parton szabadidő parkok kialakítása, vízi túrázók fogadására alkalmas partszakaszok kialakítása. Az alapító illetékességi területén kerékpárút építése, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelmem, közrend és közlekedésbiztonság védelme.

 

Az Alapítvány adószáma: 18704077-0-13

 

Az Alapítvány levelezési címe: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

 

Az Alapítvány elektronikus levelezési címe:

bokra@t-online.hu

bottom of page