MEGHÍVÓ

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális Bizottsága következő rendes ülését 2014. február 12-én szerdán 17.00 órakor tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Tervezett napirend

1. A Kelin-villa hasznosítására vonatkozó pályázati lehetőség

2. Egyebek

 

Leányfalu, 2014. február  10.


Adorján András bizottsági elnök

 

Magyar Kultúra Napja

PROGRAMVÁLTOZÁS!
2014. január 26., vasárnap 17 órára
Bibó István tiszteletére tervezett szoboravatás technikai okok miatt elmarad, (az átadása későbbi időpontban lesz, melyről honlapjainkon és a falu újságjában adunk tájékoztatást).
A Magyar Kultúra Napjára tervezett további programokat megtartjuk.
Szeretettel várjuk!

 

VÉRADÁS

ADJ VÉRT, ÉS MENTS MEG 3 ÉLETET!

2014. január 7-én, kedden 15.30 -18.00 VÉRADÁS a Leányfalu-Házban.

 

PÁLYÁZAT ALJEGYZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

aljegyző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2)-(3) bekezdései szerint a jegyző helyettesítése és a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Egyetem,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés;

         a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247.§ (1) bekezdése szerinti legalább két év közigazgatási gyakorlat

         közigazgatási szakvizsga;

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

         Önkormányzatnál szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti fényképes önéletrajz;

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérését igazoló szelvény másolata;

         iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata;

         aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések ismertetése;

         nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;

         összeférhetetlenségi nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyíri Csaba polgármester nyújt, a +36-70-771-3467 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1147/2013., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról Leányfalu Nagyközség Polgármestere dönt. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a benyújtás időpontjában – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak. Pályázat benyújtásának módja: lezárt borítékban, papír alapon, egy példányban. A pályázat elbírálója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat lezárást követően a döntésről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 8..

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         www.leanyfalu.hu - 2013. december 12.

 

MEGHÍVÓ

KÖZMEGHALLGATÁS

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  2013. december 13-án, pénteken 16.00 órától közmeghallgatást tart a Leányfalu-Házban.

Tisztelettel várjuk a közügyek iránt érdeklődő lakosainkat!

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

 

TÁJÉKOZTATÁS

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT!

LEÁNYFALU NAGYKÖZSÉGBEN 2013. december 09-től – 2013. december 12-ig

TÜDŐSZŰRÉS!

 

VIZSGÁLAT IDEJE:

2013. december 09.    12.00-18.000

2013. december 10.    8.00-14.00

2013. december 11.    12.00-18.00

2013. december 12.    8.00-14.00

VIZSGÁLAT HELYE:

Leányfalu Faluház (Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.)

A tüdőszűrés ajánlott

Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére.

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL!

 

Felhívás

Termelői piacon történő árusításra, részletekhez IDE kattintson.

 
További cikkeink...
Köszöntő

nyiricsaba

Tisztelt Honlap-látogató!

Köszöntöm megújult honlapunkon és köszönöm, hogy megtiszteli érdeklődésével Leányfalut, Polgármesteri Hivatalának munkáját. Szeretném felhívni rendszeres honlap-látogatóinknak szives figyelmét, hogy megváltozott honlapunk strukturája. A felső menűben önkormányzatunk működéséről tájékozódhatnak. Bővebben...

Linkek

uj_magyarorszag

vati

eugy1

dmrvzrt