MEGHÍVÓ

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére 2014. április 30. napján 16.00 órára

 

Napirend

1. Tájékoztató a korábbi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Vancsó Géza alpolgármester

2. Beszámoló a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester és Loszmann János, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

3. Javaslat a Szentendrei Rendelőintézet ultrahang készülék vásárlásához való hozzájárulás iránti kérelmének megtárgyalására

Előterjesztő: dr. Filep Julianna aljegyző

4. Javaslat a hulladékszállításra kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester és dr. Filep Julianna aljegyző

5. Javaslat a köztisztaságról, a települési környezetfenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 2/2000. (I. 21.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet alkotására

Előterjesztő: dr. Filep Julianna aljegyző

6. Döntés a Polgármesteri Hivatal létszámának emeléséről

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester és dr. Filep Julianna aljegyző

7. Javaslat a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2014. február 14-én tartott ülésén elfogadott módosított társulási megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Filep Julianna aljegyző

8. Javaslat a Termálfürdő felújítási és bővítési pályázatának megtárgyalására

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

9. Döntés a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester, Cs. Kovács Gabriella képviselő

10. Döntés a Leányfalu Termálfürdő Kft. 2014. évi jegy- és bérletárainak javasolt módosításáról

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

11. Tájékoztató a térfigyelő és közterület figyelő kamerarendszer telepítésére kiírt pályázatról

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

12. Tájékoztató a 11-es út felújításáról és az árvíz okozta károk helyreállításáról

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

13. Tájékoztató a falunapi rendezvények programjáról és az előzetes tervekről

Előterjesztő: Adorján András, a Kulturális Bizottság elnöke

Zárt ülésben:

1. Döntés a Díszpolgári cím és a Leányfaluért Emlékérem odaítéléséről

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

 

Leányfalu, 2014. április 14.

 

 

Nyíri Csaba sk.

 

MEGHÍVÓ

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális Bizottsága következő rendes ülését 2014. április  23-án szerdán 17.00 órakor tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend

1. Falunap (május 30-31.) programja

2. A Tündérkert Óvodával kapcsolatos kérdések

3. Leányfalu közösségi életének alapszabályai

4. Egyebek

Leányfalu, 2014. április 22.

Adorján András bizottsági elnök

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Leányfalusi Polgárok!

Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatom Önöket, hogy hétfőn, azaz 2014. április 7. napján a 2014. évi országgyűlési választásra való tekintettel a Polgármesteri Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.

Leányfalu, 2014. április 3.

dr. Filep Julianna sk.

aljegyző

 

Meghívó

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület ülésére 2014. március 26. napján 17.00 órára

 

Napirend

 

  1. Tájékoztató korábbi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Vancsó Géza alpolgármester

2. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, a Tündérkert Óvoda valamint a Ravasz László Könyvtár és Faluház alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Szabó Tímea jegyző

4. Javaslat a Faluház és Ravasz László Könyvtár Leányfalu szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Előterjesztő: dr. Szabó Tímea jegyző

5. Javaslat Rozsnyai László, 2016 Leányfalu, Fábián Zoltán u. 3. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására

Előterjesztő: dr. Szabó Tímea jegyző

6. Javaslat Karsainé Inczédy Ildikó és Karsai Miklós 2016 Leányfalu, Gyulai Pál u. 2. szám alatti lakosok kérelmének megtárgyalására

Előterjesztő: dr. Szabó Tímea jegyző

7. Javaslat Nándorfi Csaba 2016 Leányfalu, Kemping utca 23. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Szabó Tímea jegyző

8. Javaslat a Leányfalusi Civil Egylet 2013. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

9. Javaslat a Leányfalui Nyugdíjas Klub 2013. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

10. Javaslat a Leányfalu Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2013. évi számolójának elfogadására

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

11. Javaslat a Szent Anna Cserkészcsapat 2013. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Nyíri Csaba polgármester

12. Tájékoztató a 2014. évi országgyűlési képviselő-, az Európai Parlamenti képviselő- és a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választásokra a pártok delegáltjaival kiegészített Szavazatszámláló Bizottságokról és a szavazókörökről

Előterjesztő: dr. Szabó Tímea jegyző

 

Leányfalu, 2014. március 24.

Nyíri Csaba sk.

 

MEGHÍVÓ

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális Bizottsága következő rendes ülését 2014. március 19-én, szerdán 17.00 órakor tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend

1. A Civil Egylet tagjainak tájékoztatója

2. A 2014. évi falunap

3. A Móricz Zsigmond Általános Iskola tájékoztatója

4. A ”Minden születendő gyermekért ültessünk egy fát” akció

5. Helytörténeti tanösvény kialakítása

6. TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciónap

7. Néhány faluképet befolyásoló kérdés

8. Egyebek…

Leányfalu, 2014. március 16.

Adorján András bizottsági elnök

 

Meghívó

 

JAVASLAT „LEÁNYFALU DÍSZPOLGÁRA” ÉS „LEÁNYFALUÉRT” – EMLÉKÉREM KITÜNTETŐ CÍMRE


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008.(II.7.) rendelete újra szabályozta a „Leányfalu Díszpolgára” kitüntető cím, az 5/2008.(II.7.) számú pedig a „LEÁNYFALUÉRT  Emlékérem” alapításának és adományozásának rendjét.

 

Az Önkormányzat rendelete szerint:

A kitüntető cím annak a magyar, vagy külföldi személynek adományozható, aki

a./        Leányfalu Nagyközség gazdasági, társadalmi, tudományos, vagy művészeti életében maradandót alkotott;

b./        egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan országos, vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Leányfalu jó hírnevének öregbítéséhez.

A kitüntető cím adományozására indítványt tehet:

a./  a Képviselő-testület bármely tagja;

b./  az úgynevezett Javaslattevő Testület bármely tagja;

c./  együttesen legalább 20 fő leányfalusi lakóhellyel rendelkező választópolgár;

d./  bármely – leányfalusi székhellyel rendelkező – civil szervezet.

Önkormányzati ciklusonként 4 díszpolgári és 8 „Leányfaluért” kitüntető cím adományozható.

A kitüntető címek adományozására vonatkozó indítványokat az úgynevezett Javaslattevő Testület vizsgálja meg, melynek tagjai:

a./ a polgármester;

b./ Leányfalu díszpolgárai;

c./ a Képviselő-testület által kijelölt egy személy.

A Javaslattevő Testület javaslatát a polgármester terjeszti be a Képviselő-testület ülésére. A kitüntető címek adományozásáról a Képviselő-testület 2014. április 30.-ig dönt.

A „ Leányfalu Díszpolgára” címet, valamint a „Leányfaluért Emlékérmet” 2014. május 31.-én, szombaton a Falu Napja alkalmából rendezendő ünnepség keretében a  HELY- és IRODALOMTÖRTÉNETI  KIÁLLÍTÓHELY  épületében, az I. Világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékező kiállítás megnyitójának keretében  adjuk át.

 

Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetőséggel és legkésőbb 2014. április 11.-én, pénteken 12 óráig tegyék meg indítványaikat 1 fő díszpolgár és 2 fő emlékéremre  kitüntetettek személyére. Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím) és az adományozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.

Az indítványt a Javaslattevő Testületnek címezve, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.) lehet ügyfélfogadási időben benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

 
További cikkeink...
Köszöntő

nyiricsaba

Tisztelt Honlap-látogató!

Köszöntöm megújult honlapunkon és köszönöm, hogy megtiszteli érdeklődésével Leányfalut, Polgármesteri Hivatalának munkáját. Szeretném felhívni rendszeres honlap-látogatóinknak szives figyelmét, hogy megváltozott honlapunk strukturája. A felső menűben önkormányzatunk működéséről tájékozódhatnak. Bővebben...

Linkek

uj_magyarorszag

vati

eugy1

dmrvzrt