Leányfalu Iskolaügyért Közhasznú Alapítvány

Untitled 1

Cím: 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13.

Adószám: 18674750-1-13

Bemutatkozunk

A Leányfalu Iskolaügyéért Közhasznú Közalapítvány 1996-ban alakult. Az Önkormányzat és a szülők biztosították a működés megkezdéséhez szükséges anyagi fedezetet. A Közalapítvány önálló jogi személy. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt. Kuratóriuma 7 tagú, a tevékenységének ellenőrzésére 3 főből álló Felügyelő Bizottságot hozott létre.

A Kuratórium tagjai

Bereczki Sándorné
Karsainé Inczédy Ildikó
Pauliákné Győrik Ágnes
Takátsné Czap Éva
Torjai Birgit
Tóth Ferenc
özv. Zsidei Barnabásné (elnök)

A Felügyelő Bizottság tagjai

Buresch Timea
Dr. Kohlhéb Ottóné
Ott Józsefné (elnök)

Közalapítványunk céljai

 • a., Leányfalu Nagyközség iskola és óvoda ügyének támogatása, a község oktatási intézményeiben a munkatársak munkafeltételeinek javítása;
 • b., Az oktatási intézményeinek korszerűsítése, a nevelés és oktatás személyi és tárgyi feltételeinek javítása;
 • c., Hatékony pedagógiai eljárások, modern pedagógia bevezetésének és folyamatos fejlesztésének patronálása;
 • d., Leányfalu Nagyközség oktatási intézményeiben azon tanulók támogatása, akik tanulmányi előmenetelükkel , művészi vagy sportképességük kimagasló voltával arra érdemesnek mutatkoznak;
 • e., A d., pontban említett tanulói kör előmenetelét hatékonyan biztosító ösztöndíjrendszer kialakítása;
 • f., Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése;
 • g., Stratégiai célja Leányfalu oktatási intézményei állagának fenntartásához való hozzájárulás, az iskola fejlesztése, bővítése, korszerűsítése;
 • h., Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • i., Kulturális tevékenység;
 • j., Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet;
 • k., Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Összességében a Közhasznú közalapítvány támogatást kíván nyújtani Leányfalu Nagyközség iskola és óvoda ügyében valamennyi olyan kezdeményezésnek, illetve elképzelésnek, mely a település oktatásügyét, az oktatási intézmények, azok munkatársai és az arra érdemes tanulóik fejlődését, kiteljesedését segíti elő.

 
Köszöntő

nyiricsaba

Tisztelt Honlap-látogató!

Köszöntöm megújult honlapunkon és köszönöm, hogy megtiszteli érdeklődésével Leányfalut, Polgármesteri Hivatalának munkáját. Szeretném felhívni rendszeres honlap-látogatóinknak szives figyelmét, hogy megváltozott honlapunk strukturája. A felső menűben önkormányzatunk működéséről tájékozódhatnak. Bővebben...

Linkek

uj_magyarorszag

vati

eugy1

dmrvzrt