Gépjárműadó mentességről

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

A 2012. évben azoknak a személyeknek, akiknek a korábbiakban kiállított I. fokú Orvosi szakvélemény („7 pontos”) véglegesen fennálló állapotot igazolt, azokat 2012. december 31. napjáig megilleti a gépjárműadó fizetés alóli mentesség. Ezt követően azonban függetlenül attól, hogy a „7 pontos igazolással” rendelkező személy egészségi állapota évek, évtizedek óta fennáll, csak akkor lesz továbbra is jogosult a gépjárműadó mentességre, ha az alábbiak szerinti új szakvéleménnyel igazolja súlyos mozgáskorlátozottsága fennállását.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2012. március 31-től hatályos ÚJ szabályok szerint az R. 2.§ a) pontja határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott személy fogalmát. E szerint „súlyos mozgáskorlátozott személy az, aki:

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (továbbiakban: Fot.) 23.§ (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,

az a személy, aki 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz,

az R. 8/A.§ szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább 3 éven keresztül fennáll.

 

2013. január 1. napjától a gépjárműadó mentesség csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező igazolja a fent részletezettek szerinti súlyos mozgáskorlátozott állapota fennállását.  A gépjárműadó mentesség megállapításához a súlyos mozgáskorlátozottság tényének igazolására 2012. március 30-át követően indult szakhatósági eljárás során kiállított:

- elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (szakértői szerv) által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény-másolat, míg

- másodlagosan a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás (Magyar Államkincstár) általi megállapításról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolat,

- az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott igazolás másolat fogadható el.

 

A fenti jogszabályváltozásokból eredően tehát Ön, amennyiben a fent nevesített dokumentumok egyikével sem rendelkezik, úgy a közlekedőképessége minősítését a Szentendrei Járási Hivatal Okmányirodájában (2000 Szentendre, Városház tér 4.) kérelmezheti.

A közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésére álló orvosi dokumentumokat, továbbá a háziorvosa által közlekedőképesség minősítésére vonatkozó beutalót és személyazonosító okmányait, Taj kártyáját vigye magával. E kérelemmel és a csatolt orvosi dokumentumokkal az Okmányiroda megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. A szakértői szerv által kiadott szakvélemény

- amennyiben a közlekedőképesség súlyos akadályoztatásának fennállását legalább 3 éves időtartamra megállapítja - szolgál alapul 2013. január 1. napjától a gépjárműadó mentesség megállapíthatóságához.

 

Tájékoztatom, hogy a Szentendrei Járási Hivatal Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Hétfőtől - péntekig reggel 8.00 órától - 20.00 óráig

Telefonon történő időpontfoglalás a 06-26/503-300 telefonszámon lehetséges.

 

Leányfalu, 2013. február 28.

 

Tisztelettel:

 

dr. Kasnyik Zsolt

jegyző

 
Köszöntő

nyiricsaba

Tisztelt Honlap-látogató!

Köszöntöm megújult honlapunkon és köszönöm, hogy megtiszteli érdeklődésével Leányfalut, Polgármesteri Hivatalának munkáját. Szeretném felhívni rendszeres honlap-látogatóinknak szives figyelmét, hogy megváltozott honlapunk strukturája. A felső menűben önkormányzatunk működéséről tájékozódhatnak. Bővebben...

Linkek

uj_magyarorszag

vati

eugy1

dmrvzrt